โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

Watnoinoppakhun School

โปรแกรม Bookmark2551

วันที่ 21 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 1825

เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ให้แตกไฟล์ก่อน

1.โดยลงโปรแกรมAccess Runtime_X32_en-us  ก่อน http://drive.google.com/open?id=1o9ZQUY-C0MtAnqnbHU5J07DJGWdS3RkJ
2.แล้วค่อยลงโปรแกรม Bookmark2551setup  http://drive.google.com/open?id=1UW9MjLJ62PvZLWT2aLlYuqtMj41mQXx0

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง