โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

Watnoinoppakhun School

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

วันที่ 29 พ.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 2655

 

แสดงความยินดีและต้อนรับ
นายดนัย  ศรีเกตุสุข
เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่