โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

Watnoinoppakhun School

โครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย

วันที่ 08 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 2701

โครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย
 

      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ นำโดยนางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย   ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนักรู้ในการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย ณ ห้องประชุมนิลุบล
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่