โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

Watnoinoppakhun School

การประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 743

          โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ   โดยท่านผู้อำนวยการลัดดา  จักษา  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ ณ โรงอาหาร อาคาร ๑

คลิกดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่