โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

Watnoinoppakhun School

การแสดงผลงานนักเรียนและพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี-นาฏศิลป์

วันที่ 16 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 1052

         โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โดยท่านผู้อำนวยการลัดดา  จักษา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดการแสดงผลงานนักเรียนและพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยร่วมอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่