พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม.6

ผู้เข้าชม : 175

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 29 มีนาคม 2561
กรุณาคลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม