ผู้อำนวยการ กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ผู้เข้าชม : 259

ผู้อำนวยการ กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560