ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี

ผู้เข้าชม : 349
ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ นำคณะครู ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีในการบริหารและการการจัดการเรียนการสอน ณ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษและนำศึกษาดูงาน
คลิกภาพเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559