ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี

ผู้เข้าชม : 301
ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ นำคณะครู ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีในการบริหารและการการจัดการเรียนการสอน ณ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษและนำศึกษาดูงาน
คลิกภาพเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วัน