มุฑิตา คารวะ อำลาครูเกษียญ 2560

ผู้เข้าชม : 66
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
จัดกิจกรรม อำลาครู เกษียณ 2560 โดยมีครู ศศิธร สุวรรณรงค์ ครูบุษบากร ศรทัตต์ ครู ลัดดาวัลย์ ขุนทอง
(ครูเกษียณ) และนักเรียนร่วอำลาครูที่รักของนักเรียน
คลิกภาพเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
กิจกรรม อำลา สถาบัน............ น้อยนพคุณ อำลา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่