มุฑิตา คารวะ อำลาครูเกษียณ 2560

ผู้เข้าชม : 282
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
จัดกิจกรรม อำลาครู เกษียณ 2560 โดยมีครู ศศิธร สุวรรณรงค์ ครูบุษบากร ศรทัตต์ ครู ลัดดาวัลย์ ขุนทอง
(ครูเกษียณ) และนักเรียนร่วอำลาครูที่รักของนักเรียน
คลิกภาพเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559