โครงการประกวดเรียงความ และ ประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

ผู้เข้าชม : 210

โรงเรียนวัดน้อยนพคุญ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำนักเรียนเข้าร่วมโ๕รงการประกวดเรียงความและวาดภาพในหัวข้อ
"ทำอย่างไรจึงจะพูดได้เต็มปากว่า เรารักในหลวง"
คลิกภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559