อบรมพัมนาความรู้ การใช้ความช่วยเหลือผู้ป่วย CPR

ผู้เข้าชม : 126

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

จัดอบรมพัฒนาความรู้ การใช้ความชาวยเหลือผู้ป่วย CPR

โดยมีครณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาและช่วยเหลือผู้ป่วยในยามที่ฉุกเฉิน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
				 จัดอบรมพัฒนาความรู้
การใช้ความชาวยเหลือผู้ป่วย CPR 
โดยมีครณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาและช่วยเหลือผู้ป่วยในยามที่ฉุกเฉิน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


คลิกภาพเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
กิจกรรม อำลา สถาบัน............ น้อยนพคุณ อำลา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่