วันสายสัมพันธ์บ้านและครอบครัว (วันเพื่อลูกรัก)

ผู้เข้าชม : 189

20 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จัดกิจกรรม (วันเพื่อลูกรัก) โดย นางชเนตตีวัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบข้อมูลผลการเรียนระหว่างภาคเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีการคัดเลือกเครือข่ายผู้แกครองเพื่อรับทราบนโยบายในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียนคลิกภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559