โครงการ to be number 1 โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

ผู้เข้าชม : 219

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
เข้าร่วมออกบูธ โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนวชิราวุธ กรุงเทพมหานคร
โดย นายพรชัย ธนปารมีกุล รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทูบีนัมเบอร์วัน
อาทิเช่น มินิคอนเสริต จาก To Be Number 1 IDOL
และได้เข้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


คลิกภาพเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559