พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ผู้เข้าชม : 257

เมื่อเวลา 8.00 น. นางเชนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
นายพรชัย ธนปารมีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ - เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์

ร่วมกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนลูกเสือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมคณะลูกเสือต้านยาเสพติดโลก


คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559