กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้เข้าชม : 196

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ณ บริเวณใต้อาคาร 2 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นำโดยนายสุวัฒน์ แสงผดุง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

คณะครู ครูพระ ครูทหาร ครูตำรวจ และนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ร่วมในพิธีดังกล่าว

เพื่อส่งเสริมนักเรียนในด้านความกตัญญู รักษาดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม


กรุณาคลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559