คณะครูและนักเรียนจาก NAN HUA SCHOOL จากประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมไทย

ผู้เข้าชม : 47

คณะครูและนักเรียนจาก NAN HUA SCHOOL จากประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมไทยกรุณาคลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559