กิจกรรมงานอำลา ม.3 ม.6

ผู้เข้าชม : 372

กิจกรรมงานอำลา ม.3 ม.6

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณได้จัดกิจกรรมอำลาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ สนามโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
กรุณาคลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559