ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ผู้เข้าชม : 342

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคณ


ข่าวอื่นๆที่เกี่